Değerlerimiz
30 Mayıs 2022

DEĞERLERİMİZ

Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak.
Hasta ve çalışanlara dürüst ve adil davranmak.
İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık.
Bilimsel ve Teknolojik yenilikleri hastalarımızın hizmetine sunmak
Çevre ve topluma karşı duyarlı olmak.
Hasta haklarına saygılı olmak.
Katılımcı hoş görülü yenilikçi bir yönetici anlayışı içerisinde olmak

https://batmanadsm.saglik.gov.tr/